Bảng Giá Hải Sản tại Chợ Hải Sản Online

STT HẢI SẢN HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ
1 CÁ BỚP

XEM CHI TIẾT

Cá Bớp biển tươi Phú Quốc

<2kg: 190.000

>3kg: 210.000

>5kg: 220.000

2 CÁ NGỪ BÒ 130.000
3 CÁ NGỪ BÔNG 120.000
4 CÁ NHÁM 110.000
5 CÁ THU 240.000
6 CÁ BẠC MÁ 130.000
7 CÁ BỐNG 110.000
8 CÁ BỐNG ĐỤC 160.000
9 CÁ CHIM TRẮNG
XEM CHI TIẾT
Cá Chim Trắng Biển 200.000
10 CÁ CHIM TRẮNG VÂY VÀNG
XEM CHI TIẾT
Cá Chim Vây Vàng 250.000
11 CÁ CHIM SAO

XEM CHI TIẾT

Cá Chim Sao 150.000
12 CÁ ĐÙ
XEM CHI TIẾT
Cá Đù 130.000
13 CÁ HƯỜNG 120.000
14 CÁ NỤC 120.000
15 CÁ NỤC MẮT LỘ 130.000
16 CÁ KHOAI 150.000
17 CÁ ĐÙ ƯỚP SẴN GIA VỊ 140.000
18 CÁ HƯỜNG ƯỚP XẢ NGHỆ 130.000
19 KHÔ CHỈ VÀNG TIÊU 185.000
20 KHÔ ĐÙ ƯỚP VỪA ĂN 185.000
21 KHÔ MỐI TIÊU 185.000
22 KHÔ NHỒNG TIÊU 185.000
23 KHÔ XƯƠNG XANH 1 NẮNG 140.000
24 MỰC ỐNG 260.000
25 MỰC ỐNG CÂU 260.000
26 MỰC TRỨNG NON 290.000
27 MỰC GAI LỚN 200.000
28 MỰC GAI TRUNG 170.000
29 BẠCH TUỘC 200.000
30 GHẸ XANH LỚN 280.000
31 TÔM KHÔ LOẠI 1 650.000
32 TÔM KHÔ LOẠI 2 550.000
33 TÔM KHÔ NHỎ LOẠI 3 450.000
34 LẠP XƯỞNG TƯƠI 210.000